På den här sidan finns ett formulär för att redovisa det stöd ni fått från projektet samt ett formulär för att redovisa era svar och idéer kring studiematerialet Publiken i fokus. Båda redovisningarna är obligatoriska för alla som erhållit ekonomiskt stöd från Ny(A)modigheter.

Har ni erhållit stöd vid flera tillfällen/för flera konserter så skall varje konsert redovisas separat.

Redovisningarna skall vara oss tillhanda senast den 31 juli 2018, men gärna så fort som möjligt efter genomförd konsert.