På den här sidan finns ett formulär för att redovisa det stöd ni fått från projektet samt ett formulär för att redovisa era svar och idéer kring studiematerialet Publiken i fokus.

Båda formulären är obligatoriska för alla arrangörer som mottagit stöd från oss och skall vara inskickade senast den 30 april 2018.