Ni genomgår på egen hand studiematerialet Publiken i fokus och bekräftar detta genom att maila era renskrivna anteckningar till oss. Studiematerialet hittar ni här>>

Efter genomgång av studiematerialet redovisar ni era svar under fliken redovisa.