Ansökningsomgång 6 av 6 är öppen 16 november 2017 - 15 januari 2018

I denna avslutande omgång har ni möjligheten att ansöka om gagesubvention för upp till 10 musiker, alltså maximalt 30 000:- i stöd.

Alla konserter inom projektet Ny(A)modigheter skall vara genomförda den 30 juni 2018. Välkommen med er ansökan här>>


3 GODA NYHETER!

Omgång 6 har lagts till - sök upp till 30 000:-

Vi är glada att kunna meddela att vi lagt till ytterligare en ansökningsomgång - omgång 6. Denna kommer att vara öppen 16/11 - 15/1. I denna omgång kommer ni att kunna ansöka om upp till 30 000:- för ert evenemang, alltså 10 subventionerade musikergager á 3000:-.

Förlängd tid för genomförande av konserter - från 31/3 - 30/6

För att fler konserter skall hinna genomföras inom ramen för projektet har vi även förlängt tiden för genomförande av konserter till den 30 juni 2018. Detta gäller för alla som fått stöd av Ny(A)modigheter, oavsett i vilken ansökningsomgång ni deltagit.