För en inkluderande musikscen och mer livemusik i hela Sverige!

- ett projekt drivet av Musikarrangörer i Samverkan (MAIS)
med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse

Vad är en modig konsertidé för er?

Under 2017 hade arrangörer möjlighet att ansöka om stöd på upp till 30 000 kronor per konsert för att genomföra modiga konsertidéer — konserter som gick utanför ramen för det de vanligtvis bokar. I projektet ingick också kompetensutveckling i form av studiematerialet Publiken i fokus.

Ny(a)modigheter ville möjliggöra för arrangörer att sprida livemusik till fler och till nya publikgrupper över hela landet. Projektet gav med finansiering av PostkodLotteriets Kulturstiftelse ekonomiskt stöd till konsertarrangörer som vågade utmana sig själva och rådande strukturer.

Stöd gavs inte till den löpande verksamheten, utan för att uppmuntra till att göra det där “lilla extra”, det nya och modiga, med sitt program. Till exempel kunde det handla om att en etablerad kammarmusikförening som aldrig tidigare gett en konsert exklusivt för barn fick stöd för att våga göra det — trots den ekonomiska risk som förelåg.

Det kunde också handla om nya former av publikkontakt, som en midsommarfestival som riktar sig till nyanlända svenskar, tv-spelsmusik i jazztappning och en helt jämställd lineup under en heavy metal-festival, för att nå nya publikgrupper.