För en inkluderande musikscen och mer livemusik i hela Sverige!

- ett projekt drivet av Musikarrangörer i Samverkan (MAIS)
med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse

Vad är en modig konsertidé för er?
Vad skulle ni vilja boka, men hittills inte vågat?

Som arrangör har du under 2017 möjlighet att ansöka om stöd på upp till 15 000 kronor per konsert för att genomföra modiga konsertidéer — konserter som går utanför ramen för det ni vanligtvis bokar. I projektet ingår också kompetensutveckling i form av studiematerialet Publiken i fokus.

Ny(a)modigheter vill möjliggöra för arrangörer att sprida livemusik till fler och till nya publikgrupper över hela landet. Projektet ger med finansiering av PostkodLotteriets Kulturstiftelse ekonomiskt stöd till konsertarrangörer som vågar utmana sig själva och rådande strukturer.

Stöd ges inte till den löpande verksamheten, utan för att uppmuntra till att göra det där ”lilla extra”, det nya och modiga, med sitt program. Till exempel kan det handla om att en etablerad kammarmusikförening som aldrig tidigare gett en konsert exklusivt för barn får stöd för att våga göra det — trots den ekonomiska risk som föreligger.

Det kan också handla om nya former av publikkontakt, som en midsommarfestival som riktar sig till nyanlända svenskar, tv-spelsmusik i jazztappning och en helt jämställd lineup under en heavy metal-festival, för att nå nya publikgrupper.

Ni behöver inte uppfylla en mängd olika kriterier. De kriterier vi anger är exempel och det räcker med att ni uppfyller något. Det viktiga är att ni förklarar vad som är en modig idé för er och varför ni vill genomföra den!

Läs nedan mer om projektet och dess förutsättningar samt om vilka förbund som deltar och vem som kan ansöka om stöd.